Regulamin

§ 1. Definicje.


Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

Właściciel/ Sprzedawca/ Administrator – BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kościuszki 28, 59-225 Chojnów.

Klient – osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2.7.2004 r. (Dz. U.2004.173.1807).

Sklep internetowy – miejsce prezentacji oferty sprzedażowej firmy BIG FORM Sp. z o.o. Sp.k. umieszczonej pod adresem www.bigform.pl zawierającej informacje o oferowanych produktach, usługach i działalności Właściciela.

Profil - jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Klient może wprowadzić i modyfikować swoje dane, oraz ma dostęp do dokumentów związanych z realizacją zamówień.

Produkty i usługi - produktów i usługi oferowane przez Właściciela, w tym produkty reklamowo-poligraficzne tworzone na zamówienie.


§ 2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bigform.pl z produktami i usługami, w tym produktami reklamowo-poligraficznymi tworzonymi na zamówienie.

2.2. Właścicielem, Sprzedawcą i Administratorem Sklepu jest firma BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kościuszki 28, 59-225 Chojnów, o nr NIP 691-25-03-343, REGON 022263900, tel. 76 8181818, lub tel. 507 017 196, e-mail: biuro@bigform.pl, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu – IX Wydział Gospodarczy, KRS – Nr rej. 0000476446.

2.3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


§ 3. Warunki korzystania ze Sklepu


3.1. Przed wypełnieniem formularza zamówienia lub utworzeniem konta Klient powinien zapoznać się z Regulaminem i polityką prywatności sklepu internetowego. Podjęcie w/w czynności oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu.

3.2. Wysłanie formularza rejestracyjnego ze strony lub zamówienia jest równoznaczne z akceptacją n/n regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (ADO): BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kościuszki 28, 59-225 Chojnów, nr NIP 691-25-03-343, REGON 022263900, tel. 507 017 196 lub tel. 76 8181818, e-mail: biuro@bigform.pl, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu – IX Wydział Gospodarczy, KRS – Nr rej. 0000476446. ADO przetwarza przekazane dane osobowe Klienta z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3.3. Rejestracja Klienta zostanie dokonana zgodnie z wypełnionym formularzem rejestracyjnym i zamówieniem. Klient po dokonanej rejestracji lub każdorazowo złożonym zamówieniem, otrzymuje na adres e-mail potwierdzenie.

3.4. Właściciel może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta warunków Regulaminu.

3.5. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obwiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.


§ 4. Składanie zamówień, zawarcie umowy


4.1. Wszelkie zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej lub za pośrednictwem sklepu online. Zakupy w sklepie Klient może dokonać poprzez rejestrację lub logowanie na wcześniej utworzony profil.

4.2. Dokonując zakupów Klient składa zamówienie poprzez dodanie do koszyka produktu prezentowanego w Sklepie. Klient ma możliwość dodania kilku produktów o parametrach technicznych zgodnych z preferencjami. Jeśli do koszyka zostały dodane wymagane produkty, należy zaznaczyć „Faktura/paragon” jeśli jest wymagana i wybrać rodzaj dostawy „Kurier lub odbiór osobisty” oraz wprowadzić niezbędne dane do wystawienia dowodu księgowego.  Jeśli dane nadawcy przesyłki mają być różne od danych Klienta należy zaznaczyć „Zmień dane nadawcy”. Klient może „Dodać pliki” z własnym projektem lub przydatne do wykonania projektu do znakowania produktu. Jeśli Klient otrzymał kod rabatowy należy go wprowadzić na tym etapie składania zamówienia. Po sprawdzeniu zawartości koszyka i wszelkich parametrów należy wybrać „Złóż zamówienie”. W kolejnym kroku należy zaznaczyć czy zakupu dokonuje „Agencja” „Firma” czy „Osoba prywatna” i uzupełnić dane do faktury, dane do wysyłki wraz z danymi kontaktowymi. Jeśli Klient nie jest zalogowany w tym kroku należy wprowadzić dane do logowania lub utworzyć profil w przypadku jego braku. Po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji z regulaminu i polityki prywatności sklepu internetowego należy zalogować/ zarejestrować się i dokonać zakupu. Jeśli Klient chciałby otrzymywać powiadomienia o ofertach, nowościach wraz z kodami rabatowymi powinien zaznaczyć ”Zgadzam się na zapisanie mnie do Newslettera”. Po wprowadzeniu poprawnych danych należy w miejscu „Komentarz do zamówienia” wpisać wymagania dotyczące zakupu i dodatkowe ustalenia lub wytyczne do realizacji zamówienia, następnie należy wybrać „Złóż zamówienie”. W kolejnym kroku Klient ma możliwość opłacenia zamówienia. Jeśli zamówienie nie wymaga potwierdzenia dostępności produktów lub potwierdzenia wyceny można opłacić zamówienie wybierając „Opłać przed Dotpay”. Płatność należy uregulować w terminie do 5 dni od dnia złożenia zamówienia lub akceptacji wyceny / projektu graficznego. Klient może również dokonać opłaty przez system w późniejszym terminie. Należy się zalogować w prawym górnym rogu na stronie głównej i po zalogowaniu wybrać „Panel klienta”, w którym znajdują się szczegóły zamówień wraz z fakturami. Klient w Panelu może zmienić dane nadawcy, do wysyłki i faktury, pobrać fakturę proforma, wgrać potwierdzenie przelewu zrealizowanego tradycyjną formą lub opłacić zamówienie przez sklep online oraz pobrać fakturę / paragon z tyt. zapłaty w sklepie.

4.3. Na adres e-mail wskazany przez Klienta po rejestracji i  złożeniu zamówienia zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, co stanowi propozycję zawarcia Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą na produktów objęte zamówieniem.

4.4. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest poprawne złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie i dokonanie przedpłaty, oraz w razie potrzeby udzielenie przez Klienta odpowiedzi na dodatkowe pytania Sprzedawcy, a także na życzenie Klienta akceptacja przez niego projektu graficznego niezbędnego do znakowania produktu.

4.5. Opłacenie zamówienia przez Klienta lub deklaracja opłaty stanowi oświadczenie woli do zawarcia Umowy sprzedaży co skutkuje przekazaniem zamówienia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z w/w zlecenia.

4.6. W przypadku braku towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia, o czym poinformuje Klienta nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania zamówienia.

4.7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4.8. W przypadku zamówienia przez Klienta produktu wymagającego wykonania zgodnie z indywidualnym życzeniem lub produktów dostępnych w „Katalogu online” lub „Cenniku Elektroniki” wszelkie warunki realizacji zlecenia i wyceny zostaną przedstawione Klientowi do akceptacji na adres e-mail. Po otrzymaniu wyceny i akceptacji zamówienia do realizacji należy opłacić zamówienie w celu rozpoczęcia realizacji. Wszystkie szczegóły realizacji takiego zamówienia i warunki handlowe muszą zostać uzgodnione pomiędzy Klientem i Sprzedawcą w formie pisemnej.


§ 5. Warunki realizacji zamówień i płatność


5.1. Tytułem wynagrodzenia Klient zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy kwotę wysokości zgodną z zamówieniem w sklepie + ewentualna dodatkowa wycena zaakceptowana przez Klienta.

5.2. Podane na stronie Sklepu ceny produktów są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Ceny te są wyrażone w PLN.

5.3. Ceny produktów widoczne w sklepie uwzględniają koszty transportu kurierskiego w jedno miejsce na na terenie Polski.

5.4. Klient zobowiązany jest do wpłacenia kwoty ustalonej w pkt 5.1 w terminie 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia lub akceptacji wyceny/ projektu do znakowania.

5.5. Płatności można dokonać przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem dostępnego w sklepie zintegrowanego systemu Dotpay. Dane osobowe Klientów realizujących płatność przez system, które są niezbędne do zrealizowania płatności zostaną udostępnione firmie Dotpay.

5.6. Klient oświadcza iż, upoważnia Sprzedawcę do wystawienia z tytułu otrzymanej płatności paragonu lub faktury VAT na podstawie niniejszego zamówienia bez konieczności potwierdzania jej odbioru.

5.7. Siły wyższe, niepokoje społeczne, środki urzędowe oraz inne nieprzewidziane, wyjątkowe i niezawinione okoliczności po stronie Sprzedawcy, czy też jego dostawców przedłużają termin realizacji o czas trwania owych okoliczności.

5.8. Sprzedawca wykona zlecenie zgodnie z ostateczną wyceną i projektem graficznym zatwierdzonym do realizacji przez Klienta, w ustalonym terminie z ewentualnym wydłużeniem z przyczyn losowych do 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia projektu graficznego i zapłaty.

5.9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy przeoczone przez Klienta na projekcie graficznym zatwierdzonym ostatecznie do realizacji. Klient zobowiązany jest do dokładnego skontrolowania treści przedstawionych projektów. Akceptując projekt Klient akceptuje drobne odchylenia wynikające z techniki druku/znakowania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści materiałów reklamowych dostarczonych / umieszczonych na projekcie graficznym do znakowania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich wskutek użycia do wykonania materiałów tekstowych i fotografii przekazanych przez Klienta.

5.10. Przygotowane projekty są własnością intelektualną Sprzedawcy. Projekty przygotowywane są na potrzeby wykonania przedmiotu umowy i nie stanowią własności Klienta. Zleceniodawca może za dodatkową odpłatnością zgodną z cennikiem Sprzedawcy odkupić w sklepie pliki z projektem graficznym, które zostały dla niego przygotowane. Pliki zakupione przez Klienta są przekazywane w takich parametrach w jakich zostały przygotowane do druku. Zakup projektu nie obejmuje powiększania, pomniejszania projektu, czy dopasowania go do innego produktu reklamowego chyba, że nastąpiły takie ustalenia.

5.11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu oraz wprowadzania nowych produktów do ofert Sklepu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie w/w zmian, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.


§ 6. Dostawa


6.1. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na koszt i adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia za pomocą firm kurierskich.

6.2. Dopuszczalna jest też opcja odbioru własnego, w przypadku gdy Klient ją wybrał przy składaniu zamówienia lub ustalił taką formę w późniejszym terminie. Odbiór taki odbywa się w siedzibie firmy Big Form Sp. z o.o. Sp. K. ul. Kościuszki 28, 59-225 Chojnów po uprzednim umówieniu, w dni robocze w godz. 08:00-16:00.

6.3. Sprzedawca oferuje darmową dostawę przesyłek standardowych za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Dodatkowe opłaty z tytułu indywidualnych ustaleń między Klientem i Sprzedawcą dotyczących niestandardowych przesyłek, Klient powinien zaakceptować i opłacić zgodnie z przedstawioną wyceną.

6.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostarczenia przesyłki oraz złego stanu dostarczanego towaru, jeżeli jest ono następstwem okoliczności leżących po stronie firmy kurierskiej.

6.5. Sprzedawca zaleca, aby po otrzymaniu przesyłki Klient sprawdził, czy nie ma ona ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub uszkodzeń, Klient powinien zażądać od firmy kurierskiej sporządzenia protokołu szkody, który jest niezbędną podstawą do złożenia reklamacji firmie kurierskiej.

6.6. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą odbioru własnego przez Klienta lub z chwilą nadania towaru przez Sprzedawcę do firmy kurierskiej.


§ 7. Reklamacje


7.1. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są wyłącznie w przypadku zgłoszenia Sprzedawcy ich wystąpienia w formie pisemnej. Reklamacja nie może być zgłoszona później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia produktu pod adres wskazany przez Klienta lub od daty odbioru własnego.

7.2. Reklamacje wynikające z oczywistych braków, należy wnosić niezwłocznie w terminie prekluzyjnym, jednego tygodnia po otrzymaniu towaru. W powyższym przypadku należy zagwarantować Sprzedawcy prawo do kontroli.

7.3. W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej niezgodności Produktu z umową, do jej rozpatrzenia niezbędne jest dostarczenie do siedziby firmy BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k. reklamowanego towaru na koszt Klienta.

7.4. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody stanowi podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę.

7.5. Reklamacje kolorystyki, ze względu na różnice, wynikające ze sposobu ustawienia parametrów wyświetlania kolorów przez monitor, a technologią druku, nie będą rozpatrywane. Porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Reklamacje kolorystyki będą rozpatrywane tylko wówczas, kiedy przed drukiem została dostarczona Sprzedawcy przez Kupującego odbitka próbna – proof cyfrowy.

7.6. Wady części towaru nie uprawniają do reklamowania całości dostawy.

7.7. Nie są uwzględniane reklamacje dotyczące szkód powstałych w wyniku użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub nieprawidłowego użytkowania, oraz w związku z opóźnieniem odbioru towaru przez Klienta.

7.8. Sprzedawca ma prawo do naprawy w ramach zareklamowanych produktów. W przypadku powyższego Sprzedawcy przysługuje dwudziestojednodniowy termin realizacji. Jeżeli naprawa (dostawa częściowa) nie powiedzie się lub nie zostanie zrealizowana w odpowiednim terminie lub też nastąpi odmowa jej wykonania, Klient może domagać się obniżki kwoty zamówienia.

7.9. Towary oznakowane nie podlegają reklamacji jeśli znakowanie zostało wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem.

7.10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie oczekiwanej funkcjonalności produktu, jeśli oczekiwania w stosunku do produktu nie zostały sprecyzowane na piśmie przed realizacją zamówienia.

7.11. Treść reklamacji powinna zawierać opis wady, nieprawidłowości i roszczenie Klienta oraz zdjęcia uzasadniające roszczenie będące podstawą do rozstrzygania reklamacji.

7.12. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji.

7.13. O wyniku reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta wysyłając wiadomość na adres mail.

7.14. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, Klient jest zobowiązany pokryć koszty odesłania reklamowanego zamówienia.


§ 8. Rezygnacje.

8.1. W przypadku, gdy Klient nie dokona zapłaty za zamówiony produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia, wówczas zlecenie zostaje uznana za nieaktualne i może zostać anulowane.

8.2. Klient składający zamówienie, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od realizacji bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów poniesionych dotychczas przez Sprzedawcę w związku z realizacją zamówienia. Aby rezygnacja została przyjęta wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem w/w terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od realizacji zamówienia może zostać złożone: pisemnie na adres: ul. Kościuszki 28, 59-225 Chojnów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bigform.com.pl.

8.3. Wszelkie rezygnacje złożone przed zawarciem umowy muszą być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku niezachowania formy pisemnej Sprzedawca ma prawo nie uznać wniesionej reklamacji i wykonać zlecenie zgodnie z podaną wartością niniejszego zamówienia.

8.4. Z uwagi na fakt, że Klient dokonuje zakupu produktu o ściśle określonych parametrach, niemożliwe jest odstąpienie od umowy sprzedaży bez ponoszenia kosztów, po akceptacji do realizacji i zapłacie Klienta.

8.5. Klient rezygnując z zamówionego towaru po zapłacie, akceptacji wyceny/projektu do znakowania i rozpoczęciu realizacji zlecenia przez Sprzedawcę zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione w związku z realizacją zlecenia, w wysokości nie mniej niż sześćdziesiąt procent kwoty zamówienia wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi od dnia złożenia zamówienia oraz kosztami odzyskania należności w postępowaniu przedsądowym i sądowym. Klient zobowiązuje się do odbioru i zapłaty faktury z tytułu rezygnacji, wystawionej przez Sprzedawcę.

8.6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie przedmiotu umowy spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta. W wypadku braku współdziałania Klienta w realizacji umowy. Sprzedawca ma prawo po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu odstąpić od niniejszej umowy. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wywiązania się przez Klienta z warunków umowy.

8.7. W przypadku anulowania zamówienia z powodu:

- braku wpłaty Klienta

- braku akceptacji wyceny przez Klienta

- niemożliwości zrealizowania zamówienia spowodowanej brakiem produktów u poddostawcy lub surowca do produkcji

- innych przyczyn losowych leżących po stronie Sprzedawcy lub Klienta,

Klientowi nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za jakiekolwiek szkody związane ze złożonym zamówieniem.

8.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji w przypadku niedostępności zamówionego produktu u dostawców lub z innych ważnych przyczyn.

8.9. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie na zasadach określonych w n/n regulaminie.

8.10. W przypadku rozwiązania umowy przez Sprzedawcę po zapłacie Klienta, z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, kwota zapłacona zostanie zwrócona na konta Klienta w terminie do 14 dni roboczych.

8.11. Po zakończeniu realizacji zamówienia i po upływie terminu na wniesienie reklamacji, Klient nie jest uprawniony do zgłaszania wobec Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń.


§ 9. Ochrona praw autorskich


9.1. Zabrania się kopiowania danych z serwisu www.bigform.pl.

9.2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym w szczególności praw własności intelektualnej, wynikającą z użycia w realizowanym projekcie graficznym jakiegokolwiek elementu. W przypadku, gdyby jakakolwiek osoba trzecia wystąpiła wobec Właściciela z jakimkolwiek żądaniem powołując się na naruszenie prawa, ewentualnie swoich praw do własności intelektualnej, poprzez realizację znakowania produktu, Klient zwolni Właściciela z odpowiedzialności i wstąpi w jego miejsce w wytoczonym procesie.

9.3. Klient zezwala właścicielowi na przetwarzanie danych użytych projekcie reklamy zgodnie z Ustawą z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane będą przetwarzane wyłącznie do celów marketingowych związanych z działalnością firmy BIG FORM Sp. z o.o.Sp.k..

9.4. Właściciel zastrzega sobie prawo do wysyłania korespondencji z komunikatami organizacyjnymi, technicznymi oraz reklamowymi na podane adresy kont e-mail osób i/lub firm, które zamieściły swoje dane w serwisie.

9.5. Zabrania się działań umyślnie ukierunkowanych na obciążenie serwisu.


§ 10. Polityka Prywatności


10.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z oferty firmy BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k za pośrednictwem serwisu www.bigform.pl.

10.2. Właściciel oświadcza, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności Sklepu, a przetwarzanie odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

10.3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.

10.4. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

10.5. Użytkownik zostanie poproszony o przekazanie swoich danych osobowych przy rejestracji i wypełnianiu konkretnych formularzy w Sklepie.

10.6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

10.7. W ramach współpracy Administrator będzie przetwarzał następujące dane:

- imię i nazwisko,

- adres prowadzonej działalności,

- adres korespondencyjny,

- adres do wysyłki,

- adres e-mail,

- numer telefonu,

- nazwa firmy,

- numer NIP,

- osoba kontaktowa,

- adres strony internetowej firmy.

10.8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

10.9. Powyższe dane, przekazane w formularzu zgłoszenia, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, w celu realizacji umowy zawartej z inicjatywy Klienta. Dane będą przetwarzane w okresie realizacji umowy, a także później wyłącznie na potrzeby wzajemnych rozliczeń, reklamacji i realizacji innych obowiązków przewidzianych prawem. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla wykonania umowy zawartej na podstawie zamówienia Klienta.

10.10. Klientowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Klient który wraził zgodę na przetwarzanie danych, może tę zgodę cofnąć w każdej chwili, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

10.11. Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na przesyłanie mu drogą mailową na wskazany adres mailowy informacji handlowych i reklamowych w formie Newslettera. Wiadomość e-mail jest wysyłana tylko wtedy, gdy osoby te wyraziły w sposób wyraźny chęć jego otrzymywania. Subskrybent może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera. Adresy e-mail subskrybentów nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne i nie wpływa na realizację umowy z klientem.

10.12. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

10.13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.bigform.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.


§ 11. Postanowienia końcowe


11.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

11.2. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla siedziby Sprzedawcy.

11.3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu.

11.4. Sprzedawca nie odpowiada za zamieszczenie danych niezgodnych z prawdą przez dostawców produktów lub podanie danych fałszywych.

11.5. Administrator serwisu nie udostępnia danych zawartych na portalu firmom zewnętrznym.

11.6. Administrator może dokonywać zmian technicznych w funkcjonowaniu serwisu bez konieczności uzyskania zgody Klienta lub uprzedniego informowania.

11.7. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany n/n regulaminu.

11.8. Regulamin obowiązuje od dnia 14.04.2020r.

11.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.