Praca

Zatrudnimy osoby na stanowiska:

Kolporter-kierowca

Przedstawiciel handlowy


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: biuro@bigform.pl, tel./ fax: 76 818 18 18
BIG FORM sp. z o.o. sp. k. , ul. Kościuszki 28, 59-225 Chojnów

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez BIG FORM sp. z o.o. sp. k. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest BIG FORM sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Chojnowie. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.