Kontakt

BIG FORM Sp. z o.o. sp. komandytowa

ul. Tadeusza Kościuszki 28,  59-225 Chojnów

NIP 6912503343, REGON 022263900

Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000476446 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Godziny pracy biura:  Pn-Pt  8.00-16.00

Centrala, tel. 768181818, 768181819

Sekretariat,  e-mail: sekretariat@bigform.com.pl

 

WYDRUKI I UPOMINKI REKLAMOWE

Zamówienia indywidualne i w sklepie online, tel. kom. 507017196, e-mail: biuro@bigform.pl, biuro@bigform.com.pl

Dział poligrafii, tel. kom. 508086775, e-mail: poligrafia@bigform.com.pl

 

MAPY Z REKLAMAMI,  Dział obsługi klienta, tel. kom. 507017292, 507017194, e-mail: bigform@bigform.com.pl

Dział graficzny, e-mail: reklama@bigform.com.pl

Kolportaż plakatów, e-mail: kolportaz@bigform.com.pl

 

 OPRAWA PLAKATÓW W LISTWY, tel. kom. 507017199, e-mail: listwowanie@bigform.com.pl

REKLAMACJE, e-mail: biuro@bigform.pl 

 

PŁATNOŚCI

Płatności z tytułu zamówień prosimy uregulować na poniższy nr konta, z dopiskiem "nazwa firmy / nr faktury/ nazwa produktu/ usługi / nr zamówienia".

Nr Konta mBank S.A. O/WAŁBRZYCH 29 1140 2091 0000 2258 7200 1001.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Zespół BigForm.pl